5 Cách lựa chọn sàn gỗ công nghiệp chịu nước - KORI.COM.VN

CÁCH NHẬN DIỆN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP CHỊU NƯỚC

+ Cốt gỗ có mật độ ép cao.

+ Cốt gỗ mịn và có lớp sơ khi cắt đôi thanh ván.

+ Cạnh hèm khóa phủ một lớp sáp nến khô hoặc lớp sáp ướt.

+ Thanh sàn gỗ có trạng lượng nặng hơn thanh sàn gỗ bình thường.

+ Ngâm nước trong 24h  ta có thể quan sát.