Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật cho hệ thống Đại Lý. Bảo mật thông tin Khách Hàng, thu thập thông tin cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân là một lợi thế của KORI

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN:

KORI  luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng các giải pháp tổng thể về nền sàn, tường. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định quan trọng của khách hàng khi lựa chọn mua sản phẩm. Điều này bao gồm đảm bảo tính bảo mật của tất cả thông tin cá nhân. Trong quá trình quản lý thông tin, công ty luôn tuân thủ các nguyên tắc bảo mật thông tin sau:

THU THẬP THÔNG TIN:

Công ty TNHH Kinh Doanh Trang Trí Nội Thất KORI thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng. Từ nhiều nguồn khác nhau một cách minh bạch và hợp pháp.

Thông tin mà một công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ của họ với khách hàng. Điều đó bao gồm:

+Ttên thông tin liên hệ

+Thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ

+Thông tin về sở thích, nhân khẩu học của khách hàng và các vấn đề.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết hoặc liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Khách Hàng. Mục tiêu kinh doanh và hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng.

BẢO MẬT THÔNG TIN ONLINE:

Đối với khách hàng qua Internet, công ty có thể thu thập thông tin qua hành vi sử dụng mạng.  Hệ điều hành công nghệ, máy tính bảng, lapstop và mobiphone thời điểm khách hàng truy cập trang web.

Khách hàng có thể truy cập Internet và các tiêu đề khách truy cập trang website. Các doanh nghiệp theo dõi việc sử dụng. Ngoài ra trang website và hơn thế nữa có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

KORI luôn đảm bảo chắc chắn từ thông tin bảo mật Khách Hàng. Đặc biệt là bảo mật về giá thành sản phẩm và mọi dữ liệu thông tin.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

Công ty sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho đúng mục đích thu thập.  Tiết lộ thông tin mục đích khác do khách hàng đồng ý hoặc trong các trường hợp pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc trao đổi dữ liệu cá nhân với các đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh.

Trong một số trường hợp, thông tin khách hàng cá nhân được yêu cầu hợp pháp. Có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên của KORI trong các khu vực pháp lý.

Cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân:

Khác với nơi thu thập thông tin và phải tuân theo luật của khu vực đó. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các tổ chức bên ngoài công ty để tiếp thị sản phẩm. Hoặc không chia sẻ thông tin dịch vụ mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Trong một số trường hợp, theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin khách hàng với công ty để thông báo cho khách hàng về lợi ích của các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền từ chối nhận các thông tin tiếp thị trên.

Phân tích và lưu dữ thông tin:

Công ty có thể cần phân tích thông tin khách hàng để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ. Phân tích quy trình tìm kiếm khách hàng, quy trình kỹ thuật thi công hoàn thiện và chiến dịch mà khách hàng có thể quan tâm.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn được sử dụng cho mục đích thu thập hoặc yêu cầu của pháp luật.

Tâp vào việc đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và cập nhật, điều này rất quan trọng để đạt được các lĩnh vực ứng dụng.

Phương pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân:

KORI bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng bằng các biện pháp bảo mật phù hợp. Ý  nghĩa của thông tin và ngăn chặn việc truy cập, tiết lộ, sửa đổi hoặc sử dụng trái phép thông tin. .

KORI chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân của công ty, bao gồm thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ. Khi KORI chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ.

KORI có trách nhiệm bảo vệ thông tin đó. Trong khi thực hiện các hoạt động tuân thủ các chính sách và thực tiễn về quyền riêng tư của công ty.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:

KORI cam kết xử lý dữ liệu cá nhân dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Công ty có một đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của công ty.

KORI đảm bảo rằng thông tin về chính sách bảo mật và các phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân của mình luôn sẵn có cho khách hàng.

Theo yêu cầu bằng văn bản của khách hàng. KORI sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nếu điều này là cần thiết hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác nhận tính đúng đắn và đầy đủ của thông tin và yêu cầu thay đổi hoặc xóa nếu điều này phù hợp hoặc được pháp luật hiện hành cho phép.

XEN NGAY: CHÍNH SÁCH ĐẠI  LÝ

------------------------------------

Mail: kori.com.vn@gmail.com

Website: kori.com.vn